Privacy statement

KFC - PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe KFC Holdings B.V. (“KFC”, “wij” of “ons”) uw persoonsgegevens verwerkt als u op een functie bij KFC solliciteert.  Het beschrijft ook uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde onderdelen van gegevensverwerkingen van KFC. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze uit kunt oefenen, is te vinden in het hoofdstuk ‘Uw keuzes en rechten’.

We zullen u eveneens extra informatie verstrekken als we denken dat dit gepast is en om u tijdig relevante informatie te verstrekken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Als u solliciteert op een functie bij ons verwerken we de volgende types persoonsgegevens.

 • Gegevens die u aan ons verstrekt: We verzamelen en bewaren gegevens die u aan ons verstrekt via uw sollicitatie, inclusief uw contactgegevens, uw sollicitatiedocumenten (cv, begeleidende brief, eerdere werkervaring, opleiding, transcripten en onze notities tijdens gesprekken met u), uw gewenste salaris, type functie dat u zoekt, de datum waarop u beschikbaar bent, uw identificatiedocumenten (paspoortnummer, BSN-nummer indien toegestaan, immigratiestatus), en overige gegevens die u aan ons verstrekt, inclusief correspondentie tussen u en ons tijdens de sollicitatieprocedure.

 

 • Gegevens uit andere bronnen: We verkrijgen gegevens over u uit andere bronnen, zoals recruiters, uitzendbureaus en soortgelijke bedrijven, identificatie verificatiediensten, referenties die u verstrekt, websites en andere openbaar toegankelijke gegevens op internet. We kunnen ook gegevens ontvangen die u via websites van derde partijen aan ons verstrekt.

 

 • Informatie die we automatisch verzamelen: Als u een aanvraag indient via ons online portaal, kunnen we informatie verzamelen die door uw computer, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat naar ons wordt verzonden. Dit omvat bijvoorbeeld de pagina's die u bezoekt, het IP-adres van uw computer, apparaat-ID's, het type besturingssysteem dat u gebruikt, uw locatie, netwerkinformatie, standaard webloggegevens en andere informatie, uw browsertype en verkeer van en naar onze site.

 

Waarom wij deze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor de onderstaande redenen:

 • Als het noodzakelijk is voor KFC om uw sollicitatie te controleren en te beoordelen.  
  • Dit omvat beoordeling van uw vaardigheden en interesse in loopbaanmogelijkheden bij KFC, het verwerken van uw sollicitatie, het analyseren van uw kwalificaties, het controleren van uw identiteit en of u in aanmerking komt voor de functie, om op uw vragen te reageren en om gesprekken te plannen.

 

 • Indien nodig, ten behoeve van de wettelijke belangen van KFC zoals hieronder vermeld, en voor zover onze belangen niet in strijd zijn met uw rechten.
  • Bescherming van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen en wettelijke rechten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gebruik in verband met juridische claims, nalevings-, regelgevings-, audit-, onderzoeks- en disciplinaire doeleinden (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of rechtszaken) en andere vereisten ten aanzien van ethiek en compliance.
  • Het handhaven van de beveiliging en integriteit van onze voorzieningen, apparatuur en elektronische platforms. Dit omvat het beheer van toegangsrechten, het controleren van de naleving van bedrijfsprotocollen en voor zover wettelijke toegestaan; onderzoeken en disciplinaire maatregelen.

 

 • Waar nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
  • Openbaarmaking aan opsporingsinstanties of in verband met juridische claims of regelgevingsdoeleinden (waaronder openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met gerechtelijke procedures of geschillen).

 

 • Wanneer u toestemming hebt gegeven.
  • We kunnen u bijvoorbeeld om toestemming vragen om een antecedentenonderzoek uit te voeren.

 

Vertrouwen op onze gerechtvaardigde belangen

We hebben afwegingen gemaakt voor alle gegevensverwerking die we uitvoeren op basis van onze gerechtvaardigde belangen, die we hierboven hebben uiteengezet. U kunt informatie over onze belangenafwegingen verkrijgen door contact met ons op te nemen met behulp van de details die later in deze verklaring uiteengezet worden.

Hoe wij uw persoonsgegevens delen

We delen sommige van uw persoonsgegevens met andere leden van de KFC en Yum! groep om groepsfuncties te beheren of om u door te verwijzen naar andere openstaande vacatures (inclusief bij franchisenemers).

Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met bedrijven die aan KFC diensten verlenen op contractbasis, zoals De Vos Verzuimbeheer voor verzuimbeheer, Optimo voor loonadministratie, Van Breda en Zwitserleven voor verzekering/pensioen en ook trainingsdienstverleners, help desk dienstverleners en IT-hosting en/of IT-onderhoudsdienstverleners.

Persoonsgegevens zullen ook worden gedeeld met overheidsinstanties indien vereist voor de bovenstaande doeleinden, indien wettelijk verplicht of indien nodig voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In geval een KFC-bedrijf wordt verkocht of met een ander bedrijf fuseert (geheel of gedeeltelijk), worden uw gegevens aan onze adviseurs en de adviseurs van potentiële kopers bekendgemaakt en doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf/bedrijfsonderdeel.

Uw keuzes en rechten

U hebt het recht om KFC om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen; uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd en machine-leesbaar formaat. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u op elk gewenst moment deze toestemming intrekken. Als u uw toestemming in wilt trekken (zodat KFC uw gegevens niet meer verder verwerkt), zal dit geen effect hebben op enige verwerking die al heeft plaatsgevonden.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt ​​om informatie te verwijderen die wij bij wet of wegens dwingende gerechtvaardigde belangen moeten bewaren. Als u onopgeloste problemen hebt, dan hebt u het recht om te klagen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woonachtig bent, waar u werkt of waar wij gevestigd zijn.

Om deze rechten uit te oefenen of om andere informatie te verkrijgen, zoals een kopie van een afweging van een gerechtvaardigd belang, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor de duur van het sollicitatieproces en, als u niet in aanmerking komt of ervoor kiest om een ​​aanbieding niet te accepteren, met uw toestemming voor een periode van 12 maanden (of langer wanneer aangegeven), zodat we u in gedachten kunnen houden voor toekomstige vacatures. Als u een dienstbetrekking bij ons accepteert, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de volledige duur van uw dienstverband bij ons conform een aparte kennisgeving die we aan u verstrekken bij acceptatie van het dienstverband.

Internationale doorgifte

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in of toegankelijk zijn vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) door ons en door sommigen van de derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen. We vertrouwen op het EU-US Privacy Shield-kader om uw persoonsgegevens over te dragen aan Yum! Brands, Inc. in de Verenigde Staten. Wanneer wij uw gegevens overdragen aan organisaties buiten de KFC en Yum! Brands, Inc.-groep gebruiken we standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht te waarborgen. Wanneer we persoonsgegevens overdragen aan een derde partij die bindende bedrijfsvoorschriften heeft geïmplementeerd, kunnen we daarop vertrouwen om de overdracht te beschermen. Neem voor meer informatie, waaronder het verkrijgen van een kopie van de documenten die worden gebruikt om uw informatie te beschermen, contact met ons op zoals beschreven in de rubriek “Neem contact met ons op” hieronder.

Neem contact met ons op

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens zal KFC zijn.

Als u vragen hebt over deze Verklaring of over onze verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via recruitment@kfc.nl

25 mei 2018

                                                                                                                                                       

Deze website maakt gebruik van cookies. Niet meer weergeven.